Beleidsplan stichting RopaRunners Barneveld

Inleiding

De Roparun is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dit laatste blijkt ook uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Stichting RopaRunners Barneveld is voortgekomen uit een aantal leden van de hardloop club Run2DayRunners Barneveld en heeft een team samengesteld welke meedoet aan de Roparun.

Doelstelling van de stichting

De Stichting stelt zich ten doel het bijeenbrengen van financiële middelen door middel van een sportieve teamprestatie (het bijeenbrengen van financiële middelen) ten behoeve van (het realiseren van de doelstelling van) de stichting “Stichting Roparun Evenementen”, statutair gevestigd te Schiedam.

De stichting beoogt niet het maken van winst

Werkzaamheden

Centraal staat het Roparun evenement dat jaarlijks plaatsvindt tijdens het pinksterweekend.

In de circa 9 maanden daaraan voorafgaand worden een aantal bijeenkomsten met het gehele team gepland. Hierbij worden taken verdeeld (en opgevolgd) en in een aantal gevallen toegewezen aan werkgroepen. Enkele onderwerpen:

  • Acties om geld in te zamelen zoals rommelmarkten, stampotbuffet, loopband marathon
  • Verkoop van loten
  • Sponsor werving bij bedrijven. Hierbij wordt afgestemd wie welke bedrijven benadert.
  • Sponsorwerving bij familie, vrienden en collega’s
  • Traject / route voorbereiding voor de Roparun en de trainingsroutes
  • Vervoer tijdens Roparun en de trainingen
  • Catering

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Jan Franken – voorzitter
  • Adri den Dunnen – secretaris
  • Mirjam de Jong – penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Eventuele gemaakte onkosten in de uitoefening van hun functie kunnen wel worden vergoed.

Financiering

Stichting RopaRunners Barneveld is een stichting zonder winstoogmerk. Gelden die worden verworven door het organiseren van evenementen en via sponsoring worden na aftrek van de gemaakte kosten gedoneerd aan stichting Roparun te Schiedam.

Advertenties
%d bloggers liken dit: